Vi och vår idé

Vi på gården, som antagit oss företagsnamnet "Vibyggerå Skafferi", är Gabrielle och Anders, 7 barn, får, höns, hundar och en kanin. Vår gård ligger i Herresta i Docksta, självklart mitt i Vibyggerå socken. Vi har få djur som vi lever nära och värnar om, det ger oss en god livskvalitet och mat på bordet. Kom gärna och besök oss, vi säljer ägg och skinn efter tillgång direkt från gården och vi visar gärna upp våra djur!

Vi samarbetar med Kristoffer Näslunds lantbruk i Nyland, Docksta som har en eko-certifierad gård med framförallt nötproduktion. Tillsammans har vi utvecklat idén om hur vi ska kunna sälja vårt fina lokala kött på den lokala marknaden istället för att skicka det till den konventionella industrin. Idén går ut på att levandeförvara köttet, ta upp beställningar i förväg för att sedan slakta först när vi har ett kundunderlag. På det sättet får kunden alltid färskt kött, vi får minimalt med svinn och slipper investera i kyl-/frysrum för förvaring. Genom att minska på antal mellanhänder så minskar vi betydligt belastingen på miljön.

Slakten sker för närvarande i Ramsele på Rafnaslakt, läs gärna mer på: www.rafnaslakt.se    Om allt går väl och intresset blir stort finns visioner om att kunna plocka hem styckningen och packningen till Docksta i en framtid.

Mvh,

Gabrielle 070-2595024 vibyggeraskafferi@gmail.com