Hedemoratuppen Knut ( vila i frid) med sina damer!